Actys Wonen & Zorg

Actys Wonen beheert ruim 3000 huurwoningen, specifiek voor senioren en ouderen bestemd. Dit betreft zowel woningen waarbij zelfstandig wonen centraal staat als woonvormen met ondersteunende zorg- en welzijnsdiensten. De exploitatie van dit type vastgoed wordt verzorgd op basis van een splitsing tussen de woonfunctie en de zorgdienstverlening. In dit model wordt de vastgoedexploitatie geheel of gedeeltelijk geregisseerd door ons. De zorgdienstverlening wordt geleverd door de zorgpartner. De scheiding van beide disciplines maakt het mogelijk om de kennis en expertise op ieder onderdeel optimaal te benutten. Hierdoor ontstaat er meerwaarde in de totale dienstverlening naar de bewoners,  de verschillende gebruikersgroepen en betrokken partners. Op deze manier zijn we in staat om ouderen zo lang mogelijk op comfortabele wijze zelfstandig te laten wonen zonder hierbij een efficiënte exploitatie van het vastgoed uit het oog te verliezen.

Zorg en aandacht voor de doelgroep

Zorgvastgoed vraagt om een bijzondere benadering. Zo is het in de communicatie van belang om de contactmomenten met huurders op een laagdrempelige wijze te organiseren. Dit wordt bijvoorbeeld gewaarborgd door de inzet van huismeesters op verschillende locaties. Ook aandacht voor het op elkaar afstemmen van de verschillende processen binnen de woon- en zorgfunctie(s) staat centraal in onze dienstverlening. Huisvestingsgerelateerde zaken stemmen wij nauw af  met de zorgpartner. Hierbij valt te denken aan het maken van afspraken met betrekking tot de woningtoewijzing en het optimaal waarborgen van de veiligheid- en gebruiksvriendelijkheid van de complexen. Door op beide terreinen intensief samen te werken kan er waarde worden toegevoegd aan de totale woonbeleving van de bewoner. De wisselwerking draagt daarnaast ook bij aan het creëren van een toekomstbestendige vastgoedexploitatie.

Onze dienstverlening

In het verlengde van onze gebruikelijke diensten hebben wij in de afgelopen vijf jaar een diversiteit aan opdrachten voor woningcorporaties en zorginstellingen met zorgvastgoed uitgevoerd. Wij hebben hierbij diverse rollen vervuld; van adviesfuncties tot het begeleiden van operationele processen rondom het vastgoed.

Enkele voorbeelden uit de praktijk zijn:

• het opstellen van puntentellingen op basis van het woningwaarderingsstelsel (WSS);
• vervaardigen van huurprijsadviezen op basis van een integrale product- en marktbenadering;
• het verzorgen van verhuuractiviteiten, zowel in ondersteunende vorm als het volledig managen van het verhuurproces;
• opstellen van stook-en servicekostenbegrotingen en pakketten, en het stroomlijnen van actieve servicekostenadministraties.
Actys Wonen verzorgt momenteel het volledige vastgoedbeheer  van een aantal woon-zorgcomplexen in opdracht van corporatie(s) en zorginstellingen. Hierbij is op een verantwoorde manier gestalte gegeven aan de splitsing tussen wonen en zorg. Dit heeft onder meer geresulteerd in een reductie van leegstandsproblemen en de implementatie van nieuwe registratie en rapportagesystemen voor een optimale beheersing van het de exploitatie.

Bent u benieuwd wat Actys Wonen voor u kan betekenen? Wij maken graag met u een afspraak om samen de mogelijkheden te verkennen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!Neem contact met ons op!