Administratief beheer

Actys Wonen heeft haar administratieve processen centraal georganiseerd vanuit het hoofdkantoor in Arnhem. Het Shared Service Center aldaar neemt het grootste deel van het administratief beheer voor haar rekening, hierdoor kunnen wij een grote mate van continuiteit en betrouwbaarheid in onze dienstverlening waarborgen.

Het Shared Service Center valt uiteen in drie afdelingen. Deze afdelingen hebben ruime kennis en ervaring met de administratieve handelingen die komen kijken bij het beheren en verhuren van vastgoed, en werken hiervoor met het vastgoedsysteem REMS (Real Estate Management System).

Afdeling PA/SSK
De afdeling PA/SSK verwerkt alle bankafschriften en verzorgt de periodieke huurafrekeningen als ook de jaarlijkse service- en stookafrekeningen.  Om te zorgen voor een kwalitatief goed product zijn diverse controlemaatregelen ingebouwd in de verschillende werkprocessen. Zo wordt er op periodieke basis voor iedere afrekening gecontroleerd of deze aansluit op de betreffende grootboekkaart in de financiële adminstratie. Dit geldt zowel voor de huurafrekeningen als voor de service- en stookafrekeningen.

Afdeling debiteuren
De afdeling debiteuren houdt zich bezig met het incasseren van de huurpenningen en eventuele betaalachterstanden en werkt hiervoor nauw samen met diverse incasso instanties. De afdeling werkt geheel volgens de richtlijnen en procedures zoals deze zijn afgesproken met de opdrachtgever. Daarnaast worden debiteurenrapportages vervaardigd conform de wensen van de opdrachtgever. Dit gebeurt bij voorkeur in REMS. Om kwaliteit van de werkprocessen te waarborgen vindt iedere maand een controle plaats op de administratieve procesgangen van de afdeling.

Afdeling crediteuren
De afdeling crediteuren verzorgt de registratie en betaling van alle facturen binnen de huuradministratie. Facturen worden gecontroleerd op juistheid van bedrag, codering en accodering. De facturen worden per complexadministratie geregistreerd en  op de crediteurenlijst gezet. Om kwaliteit en correctheid van de gegevens te waarborgen worden alle lijsten periodiek gecontroleerd.

Onze dienstverlening
Op basis van onze jarenlange ervaring met het administratieve beheer van onroerend goed, nemen wij uw administratief vastgoed graag ter handen. Middels onze afgeschermde extranetomgeving  kunt u 24 uur per dag inloggen in uw eigen vastgoedportefeuille. Zo heeft u altijd en overal inzicht in uw gegevens.

Benieuwd naar de werking van Extranet? Bekijk hier een demo van het systeem en log in met de volgende gegevens:

Gebruikersnaam: actys
Wachtwoord: demo

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!Neem contact met ons op!