Commercieel beheer

Actys Wonen beschikt over een team van account managers die het commercieel beheer van de vastgoedportefeuilles verzorgen. De account manager bewaakt de kwaliteit en de voortgang van het beheer over uw woningportefeuille en is uw eerste aanspreekpunt binnen de organisatie. De account manager verzorgt ondermeer rapportages en geeft, al dan niet in overleg met de technisch manager, advies ten aanzien van het (strategisch) beheer van uw portefeuille.

Uw account manager
• bewaakt alle onderwerpen uit de beheerovereenkomst;
• geeft gevraagd en ongevraagd advies over alle zaken die verband houden met de portefeuille (verhuur, techniek, financieel/administratief);
• vertegenwoordigt de eigenaar richting huurders (zowel individueel als collectief), bewonersverenigingen etc.
• voert de regie in samenwerking met de eigenaar  bij geschillen;
• vertegenwoordigt de eigenaar in de VvE bijeenkomsten;
• maakt inzichtelijk en verantwoordt alle activiteiten zowel op ad hoc als op kwartaalbasis;
• is het centrale aanspreekpunt voor de eigenaar.
Verslaglegging
Elk kwartaal wordt de status van uw vastgoedportefeuille doorgenomen in het kwartaaloverleg. Maandelijks ontvangt u een rapportage van alle opbrengsten en uitgaven. Aangaande het vastgoed management heeft de account manager een proactieve rol naar u als opdrachtgever toe waarbij hij of zij advies en informatie verschaft over uw portefeuille.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!Neem contact met ons op!