Meerjaren onderhoudsplanning

Voor het uitvoeren van technisch beheer is het noodzakelijk dat er een actuele meerjaren onderhoudsplanning (MJOP) aanwezig is. In deze planning wordt een raming gemaakt van de te verwachten kosten aan groot onderhoud en kan de staat van alle onderdelen van het complex worden bepaald. Het planmatig (strategisch) onderhoud kan zodoende vanuit de juiste technische gegevens optimaal worden gepland en uitgevoerd. Onze technisch manager actualiseert deze planning jaarlijks.

Onze dienstverlening
Om een MJOP te kunnen opstellen verzamelen wij allereerst alle beschikbare gegevens over het gebouw en de onderhoudshistorie. De technisch manager voert aansluitend een visuele inspectie uit, waarbij wordt vastgesteld welke onderhoudsgevoelige elementen in het gebouw aanwezig zijn en wat de hoeveelheden zijn.  Van al deze elementen wordt vervolgens de technische staat van het onderhoud beoordeeld. De inspectie wordt zo objectief en eenduidig gedaan door het element te controleren op (gestandaardiseerde) gebreken.

Als een onderdeel niet visueel te beoordelen is wordt de conditie bepaald aan de hand van de (geschatte) leeftijd gerelateerd aan de theoretische levensduur van dat element. Alle gebreken worden vervolgens ingedeeld op risico’s/ prioriteit waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen: veiligheid & gezondheid, functionaliteit & kosten, esthetica etc. Hierbij spelen uw eisen als eigenaar en het beschikbare budget een belangrijke rol. Alle planmatig uit te voeren onderhoudswerkzaamheden krijgen tevens een cyclus waarin staat om de hoeveel jaar de werkzaamheden worden uitgevoerd en wat de uitvoering kost.

Wat dan volgt is de planning van de onderhoudsactiviteiten. Hierbij wordt gezocht naar de meest efficiënte en doelmatige planning van de werkzaamheden waarbij budget, prioriteiten en het gewenste onderhoudsniveau bepalend zijn. Dit is voor elk gebouw anders. Kosten kunnen worden bespaard door onderhoudswerkzaamheden te combineren waarbij bijvoorbeeld steigerkosten worden beperkt. Als de planning gereed is, is duidelijk wanneer welke onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd en hoeveel reservering hiervoor jaarlijks nodig is.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!Neem contact met ons op!