Technisch beheer

Actys Wonen beschikt over een team van technisch specialisten die het technisch beheer van de woningen verzorgen. In overleg met de opdrachtgever wordt het beleid voor het technisch beheer bepaald. Onze technisch managers denken mee en geven advies op zowel tactisch als strategisch niveau zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen ten aanzien van uw vastgoed.

Wij coördineren graag het volledige onderhoud van uw vastgoed voor u, dat wil zeggen zowel het klein dagelijks onderhoud als ook het planmatig (strategisch) onderhoud.

Klein dagelijks onderhoud
Gedurende de looptijd van een huurovereenkomst kan een huurder technische onvolkomenheden constateren aan zijn/haar woning. De huurder kan hiervoor een formulier invullen op de website of melding maken via telefoon, e-mail of per post. De afwikkeling, bewaking en terugkoppeling van gemelde reparatieverzoeken zijn in een procedure vastgelegd. De servicedeskmedewerker is verantwoordelijk voor de aanname, afwikkeling en bewaking van ontvangen reparatieverzoeken. In het geval van uitzonderingen kan zij ondersteuning inschakelen van een technisch manager. Deze geeft vervolgens instructies voor de verdere afwikkeling of neemt het reparatieverzoek ter verdere afwikkeling over. Elke vestiging van Actys Wonen heeft een specifiek emailadres waar storingen gemeld kunnen worden (storingen-naamvestiging@actyswonen.nl).

Planmatig (strategisch) onderhoud
Het planmatig onderhoud wordt in overleg met de opdrachtgever opgesteld. De technisch manager stelt een meerjaren onderhoudsplanning op als advies om te komen tot beheersing van de onderhoudskosten op langere termijn. Hierdoor kan het te voeren onderhoudsbeleid op de toekomstige onderhoudskosten afgestemd worden. De technisch manager is bewaker van planning en budget maar speelt ook een actieve rol richting opdrachtgever. Als in een jaar de onderhoudskosten erg hoog gaan uitvallen, door bijvoorbeeld het vervangen van complete installaties of uitvoering van schilderwerk, kan men hiervoor vroegtijdig een budget vrijmaken of reserveren. Ook kunnen de overige onderhoudswerkzaamheden aangepast of verschoven worden. Zo kan er een gespreid onderhoudsbeleid gevoerd worden waar men niet meer voor onverwacht hoge uitgaven komt te staan.

Onze dienstverlening:
Wij ontzorgen u graag van A tot Z, diensten waar wij u mee verder kunnen helpen zijn:

• Verrichten van inspectie bij mutatie en het opstellen van inspectierapporten;
• Verrichten van inspectie bij klachten;
• Verrichten van periodieke en preventieve inspecties indien noodzakelijk of  gewenst;
• Afhandeling klachtenonderhoud;
• Opstellen meerjaren onderhoudsplanning;
• Uitbrengen onderhoudsvoorstellen;
• Offerte aanvraag, opdrachtverstrekking en controle op uitvoering onderhoud;
• Controle ingediende nota’s;
• Verzorgen van nieuwbouwopleveringen en het afhandelen van garantieverplichtingen;
• Afsluiten en marktconform houden van onderhoudscontracten
(CV installaties, liften, glasbewassing en schoonmaak, tuinonderhoud, etc. )
• Begeleiden van grote renovatieprojecten.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!Neem contact met ons op!