Technische Due Diligence

Een grondig due diligence onderzoek is onmisbaar bij het nemen van belangrijke investeringsbeslissingen zoals de aankoop van vastgoed. Het doel van een technische due dilligence is om op een zorgvuldige manier de technische staat van vastgoedobjecten vast te stellen. Het voordeel hiervan is het vermijden van onvoorziene en onnodige kosten en het vaststellen van de meest kost effectieve methoden van reparatie of herstel.

Onze dienstverlening
Wij voeren een Technisch Due Diligence onderzoek uit door middel van een visuele inspectie. Deze inspectie behelst een toetsing van de huidige conditie van de elementen in relatie tot de gewenste conditie of de conditie waarin de elementen zouden behoren te zijn, met inachtneming van deugdelijk uitgevoerd onderhoud. De elementen die getoetst worden zijn bouwkundige elementen, werktuigbouwkundige elementen en elektrotechnische installaties.

De resultaten van het onderzoek presenteren wij in een adviesrapport. Hierin zijn naast de gedane constateringen ook kostenramingen opgenomen in de vorm van een meerjaren onderhoudsplan om de elementen in de gewenste conditie te brengen of te houden, waarbij de nadruk ligt op kosten die zich binnen de eerste vijf jaar zullen voordoen. De resultaten van dit onderzoek kunt u gebruiken in rendementsberekeningen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!Neem contact met ons op!