Wooncorporaties consultancy

Actys Wonen heeft ruime kennis en ervaring in het efficiënt organiseren van vastgoedbeheer, kennis en ervaring die wij graag delen. Voor eigenaren van vastgoed die het beheer nog zelf uitvoeren, zoals woningcorporaties, kunnen wij op consultancy basis advies uitbrengen over de inrichting van de beheerprocessen. Zeker nu er een economische noodzaak is om efficiënter te gaan werken, kunnen wij in korte tijd een analyse maken van de bestaande beheerprocessen. Samen met u nemen wij de processen door en inventariseren we waar er optimalisatiemogelijkheden zijn. Vervolgens maken wij een rapportage van hoe we deze processen beter kunnen laten verlopen waarbij we zowel kwantitatieve als kwalitatieve verbeterpunten noemen.

Aan de hand van presentaties of vragenvuren kunnen wij uw medewerkers uitleg geven over te voeren processen, het commercieel benaderen van leegstand, etcetera.

Verhuur van geliberaliseerde woningen
Actys Wonen verhuurt jaarlijks ruim 2.000 woningen, waaronder zowel sociale woningen als geliberaliseerde woningen. De ervaring leert dat het verhuren van geliberaliseerde woningen een andere aanpak vergt dan de verhuur van sociale woningen. In de praktijk zien we dat eigenaren van voornamelijk sociale woningen hun prioriteit vaak niet bij de verhuur van hun geliberaliseerde portefeuille hebben liggen.

Wij voorzien u graag van een gedegen advies over hoe u de verhuurbaarheid van deze woningen kunt verbeteren of nemen de verhuur van uw geliberaliseerde woningen graag voor u uit handen.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact met ons op!Neem contact met ons op!