Algemene voorwaarden

Middels deze link kunt u de algemene inkoopvoorwaarden downloaden. De algemene inkoopvoorwaarden hebben betrekking op opdrachten tot het leveren van producten en/of diensten van Actys Wonen bv.

Download algemene inkoopvoorwaarden.