Integriteit

We hechten grote waarde aan onze integriteit. We hebben hiertoe een aantal maatregelen die ons helpen deze integriteit te waarborgen.

Wij realiseren ons dat de manier waarop ons personeel handelt niet alleen uitstraling heeft op onze organisatie maar ook op onze opdrachtgevers. Wij hanteren daarom voor al onze medewerkers een integriteitscode. Door deze code te ondertekenen verplichten medewerkers zich om volgens deze regels te handelen.